Stänger om 14 dagar

Stiftelsen lämnar bidrag till organisationer och ideella föreningar, vars huvudsakliga uppgift är att stödja handikappade barn och ungdomars behov

Beskrivning

Stiftelsen lämnar bidrag till organisationer och ideella föreningar, vars huvudsakliga uppgift är att stödja handikappade barn och ungdomars behov. Bidrag ges inte till organisation som har stat, landsting eller kommun som huvudman.

Kort beskrivning:
Stiftelsen lämnar bidrag till organisationer och ideella föreningar, vars huvudsakliga uppgift är att stödja handikappade barn och ungdomars behov
Stänger:
2023-10-15
Tid kvar:
14 dagar
Maxbelopp att söka:
300 000
Kategori:
organisationer