Stänger om 11 dagar

Stiftelsen lämnar bidrag till vetenskaplig forskning med ändamål att hos barn och ungdomar med neurologiska handikapp förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur

Beskrivning

Stiftelsen lämnar bidrag till vetenskaplig forskning med ändamål att hos barn och ungdomar med neurologiska funktionsnedsättningar förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, intellektuell funktionsnedsättning och skador av invalidiserande natur

Kort beskrivning:
Stiftelsen lämnar bidrag till vetenskaplig forskning med ändamål att hos barn och ungdomar med neurologiska funktionsnedsättningar förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, intellektuell funktionsnedsättning och skador av invalidiserande natur
Stänger:
2023-03-31
Tid kvar:
11 dagar
Maxbelopp att söka:
500 000
Kategori:
forskare