Stänger om 14 dagar

Vetenskaplig forskning hos barn och ungdomar med neurologiska handikapp

Beskrivning

Stiftelsen lämnar bidrag till vetenskaplig forskning med ändamål att hos barn och ungdomar med neurologiska handikapp förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur

Kort beskrivning:
Stiftelsen lämnar bidrag till vetenskaplig forskning med ändamål att hos barn och ungdomar med neurologiska handikapp förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur
Stänger:
2018-03-31
Tid kvar:
14 dagar
Maxbelopp att söka:
1 000 000
Kategori:
forskare